Ruś Szlachtowska czyli Łemkowie w Pieninach. Trochę to bardziej skomplikowane niż na Łemkowszczyźnie, bo Szlachtowscy (zwani Cotaki) przybyli z terenów dzisiejszej Słowacji. Wyznają wiarę grekokatolicką, mówią językiem będącym mieszanką ruskiego, polskiego i słowackiego. W Szlachtowej pozostała piękna cerkiew. Bo Rusinów już nie ma. Najpierw, niby dobrowolnie, zostali przeniesieni na tereny ZSRR. Wrócili. Nie na długo, bo przyszła niesławna Akcja Wisła… I chociaż wywózka nie miała objąć terenów Rusi Szlachtowskiej, to jednak…
Cerkwie w Szlachtowej i Jaworkach są dziś w użytkowaniu katolików, zabudowania wsi Czarna Woda zostały spalone, wieś Biała Woda nie istnieje.

Nasz szlak wytyczyliśmy od wsi Jaworki, poprzez wąwóz Homole, potem najwyższy szczyt Pienin – Wysoką, powrót przez schronisko Pod Dubraszką, a potem przez przepiękne hale w stronę Szlachtowej. Tu zagadka – na skraju łąki stoi drewniany krzyż na kamiennej podstawie, ozdobiony na słowacką modłę. Nagrobek? Pomnik? Nie udało nam się znaleźć informacji o tym miejscu.
Długość szlaku 12 km, suma podejść 520m, najwyższy punkt Wysoka 1050 m n.p.m.

« z 3 »