Suwalskie krajobrazy. Winniśmy wyrazić głęboką wdzięczność szwedom, norwegom i innym północnym ludom za użyczenie nam, na okres kilkudziesięciu tysięcy lat, swojego lodowca. Lodowiec ów, nim ustąpił, pięknie wyrzeźbił nam krajobraz, co najlepiej uwidacznia się tu, na suwalszczyźnie. Należałoby pomyśleć o jakie akcji wotywnej, żebyśmy nie okazali się być niewdzięcznikami. Ale co by to mogło być?

Krajobrazy